Bilo da ste tek započeli svoj biznis ili već dugi niz godina poslujete uspješno, znate da izbor pravog računovodstva igra ključnu ulogu u izgradnji vašeg preduzeća. Na početku, vaš računovođa vam pomaže da se uputite u posao i osigura da se pravilno nosite sa svim izazovima koje srećete po prvi put. Kako vaš biznis raste i postaje uspješan, postaje jasno da je računovođa vaš najbolji saveznik.

Izbor pravog računovodstvenog servisa može biti izazovan, ali postoji pet ključnih karakteristika koje trebate razmotriti kako biste osigurali da vaš računovodja postane vaš najbolji saveznik:

Računovođa koji prati rokove

Situacije poput pandemije COVID-19 su odličan primer kako se zakoni i propisi mogu stalno menjati. Informacije i administracija postaju pretrpani i komplikovani, a tu na scenu stupa vaš računovodstveni servis. Kvalitetan računovođa vas obaveštava o svim relevantnim zakonskim izmenama koje se tiču vašeg poslovanja, pomaže vam da pripremite potrebnu dokumentaciju i da je predajete u vreme. Ne morate brinuti o rokovima za PDV ili godišnjim izveštajima. Vaš je posao da se koncentrišete na rast vašeg posla, dok vaš računovodstveni servis vodi brigu o zakonima i rokovima.

Računovođa kao savjetnik

Ponekad, procedura koje morate pratiti kao preduzetnik nisu toliko komplikovane. Kvalitetan računovođa vam može pružiti savjete o tome kako da jednostavno postignete svoje ciljeve. Vaš računovođa treba biti vaš partner u rastu i ostvarivanju poslovnih ciljeva. Očekujte od svog računovođe da vas aktivno podržava u finansijskim odlukama i pomaže vam da uvek birate najoptimalnija rešenja za svoj biznis.

Analitički računovođa

Analitičko razmišljanje znači sposobnost da se kritički analiziraju finansijski podaci kako bi se doneli informisani poslovni potezi. Analitičan računovođa će prepoznati i razumjeti finansijske trendove i izazove sa kojima se suočava vaše preduzeće. Takođe će primjenjivati matematičke i statističke metode za analizu finansijskih podataka i pružati objektivne i profesionalne savete o finansijskim strategijama i rešenjima.

One-stop Shop

Koncept “One-stop shop” znači da možete dobiti sve što vam je potrebno na jednom mestu, bez potrebe da se krećete između različitih lokacija ili kontaktirate različite usluge. Ovaj koncept može biti primjenjen i u oblasti računovodstva, omogućavajući vam da rešite sve svoje finansijske potrebe na jednom mestu, uključujući registraciju kompanije, obračun plata, i poresko savetovanje.

Proaktivan Pristup

Proaktivan pristup podrazumjeva da se preventivno radi na rešavanju problema pre nego što postanu ozbiljni. Ovo je od suštinskog značaja u finansijskom dijelu poslovanja. Proaktivan računovođa će vam pomoći da identifikujete i riješite potencijalne probleme pre nego što postanu ozbiljni, pomažući vam da održavate kontrolu nad situacijom i povećavate efikasnost.

Odgovarajući računovodstveni servis sa ovim karakteristikama može postati ne samo vaš računovođa, već i ključni partner u rastu i uspjehu vašeg poslovanja.