Knjigovodstvena agencija Rakočević COM iz Podgorice, svojim klijentima nudi i uslugu pripremanja dokumentacije za radne i boravišne dozvole, u skladu sa Zakonom o strancima (“Sl. List RCG” br. 12/2018).

Za klijente ćemo izvršiti prijavu boravišta, pripremiti svu potrebnu dokumentaciju (pisanu ponudu poslodavca, nostrifikaciju diplome, sve prevode, zdravstveno osiguranje, ljekarska uvjerenja, ostalu dokumentaciju). 

Pored dokumentacije koju ćemo mi pripremiti, dio dokumentacije dostavlja i klijent (dokaz o stečenom obrazovanju – diploma, dokaz o obezbijeđenom smještaju, potvrda da zaposleni nije osuđen na kaznu zatvora dužu od 6 mjeseci, izvod iz CRPS-a i ostalu dokumentaciju)

Klijent bi trebalo da dostavi svu potrebnu dokumentaciju lično, Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Nudimo i uslugu prikupljanja i pripremanja dokumentacije radi produženja privremenog boravka radi zapošljavanja i rad, prvog boravka po osnovu spajanja porodice, prvog privremenog boravka po osnovu braka sa Crnogorskim državljaninom, produženje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice tj. braka sa crnogorskim državljaninom, privremeni boravak po osnovu vlasništva nad nekretninom, privremeni boravak po osnovu školovanja, stalno nastanjenje stranaca koji imaju 5 godina boravak u Crnoj Gori u kontinuitetu.

Ukoliko želite da Vam u roku od 3 radna dana pripremimo pomenutu dokumentaciju, obratite nam se putem stranice za KONTAKT.

Knjigovodstvena agencija Rakočević COM, Podgorica.

OSTALE USLUGE