Rakočević COM računovodstvena agencija iz Podgorice, pruža i administrativne i pravne usluge. 

Naši zaposleni su specijalisti za administraciju, radno pravo, poznaju zakone koji se tiču obligacionih odnosa, privrednih društava, stranaca, i druge.

  • Priprema zahtjeva, molbi, obrazaca
  • Preuzimanje i uplata gotovine (pazara) i preuzimanje izvoda iz banke (fizički ili prosleđivanje na email)
  • Izvršavanje plaćanja, priprema virmana za lično ili online plaćanje, u zemlji ili inostranstvu
  • Elektronsko bankarstvo
  • Dostavljanje dokumentacije na adresu, naš kurir je Vaš zaposleni!

Ukoliko Vam je potrebna administrativna adresa za Vašu kompaniju u Crnoj Gori, računovodstvena agencija Rakočević COM će za Vas odraditi posao! 

Nudimo uslugu čuvanja zakonski potrebne dokumentacije i naša adresa se može koristiti kao vaša adresa za prijem pošte. Vaše je samo da obezbijedite poštansko sanduče, Vaš logo i naziv firme, i mi ćemo se postarati za ostalo. Cijena od 30 EUR mjesečno

Naše usluge uključuju iznajmljivanje poslovne adrese (gdje ćemo primiti poštu Vaše kompanije), mogućnost preusmjeravanja pošte na neku drugu adresu i skeniranje te iste pošte i slanje putem emaila ili preko našeg knjigovodstvenog programa.

U slučaju da vam je za vaše preduzeće, u Crnoj Gori potreban iskusan lokalni pravni zastupnik, mi smo prava adresa. Naši saradnici su specijalisti u svojoj oblasti, bilo to radno pravo, obligacioni odnosi, zakon o strancima, zakon o računovostvu i reviziji, ili drugi zakoni.

Vaša knjigovodstvena agencija Rakočević COM, Podgorica.

OSTALE USLUGE