Zahvaljujuči Ministarstvu ekonomije, putem Programa za unapređenje konkurentnosti, dobili smo projekat za sufinansiranje programa za Menadžment ljudskih resursa.

U saradnji sa kompanijom Progmata, njihovim programerima, M. Sc. Stefanom Vujovićem (doktorant i asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici) i Dipl. Spec. Markom Bejatom (Specijalista za poslovne softvere) razvili smo softver koji redovno ažuriramo i koji je u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o zapošljavanju, ostalim zakonima koji se tiču rada i radnih odnosa.

Naši klijenti imaju mogućnost korišćenja softvera ili odabir usluge menadžmenta ljudskih resursa, pa će naš specijalista za ljudske resurse sav posao odraditi za Vas:

  • Unos svih zaposlenih u bazu sa potrebnim informacijama
  • Priprema Ugovora o radu
  • Priprema Obavještenja o zabrani vršenja mobinga
  • Prijava zaposlenog na obavezno socijalno i zdravstveno osiguranje
  • Organizacija treninga zaposlenima
  • Organizacija teambuildinga zaposlenima
  • Priprema rješenja o otkazu
  • Priprema rješenja o korišćenju godišnjeg odmora
  • Ostala dokumenta, ugovori, rješenja, odluke, koje se tiču radnih odnosa

Ukoliko želite da testirate naš program za Menadžment ljudskih resursa, obratite nam se putem stranice KONTAKT.

Vaša knjigovodstvena agencija Rakočević COM, Podgorica.

OSTALE USLUGE