Pravilno odabrati računovodstveni servis predstavlja jedan od ključnih izazova sa kojim se suočava svaka kompanija. Svaka firma teži da izabere partnera sa kojim će uspostaviti povjerenje i osjećati da su njeni računovođe bliski saradnici.

Međutim, odabir kvalitetnog računovodstvenog servisa ne bi trebao da bude samo zakonska obaveza prema državi. Umjesto toga, treba ga posmatrati kao priliku da se temeljno upoznate sa svojim poslovanjem i da donosite ispravne poslovne odluke zasnovane na podacima.

Osim ispunjavanja zakonskih zahtjeva i obaveza, pružalac računovodstvenih usluga treba da vam pruži relevantne informacije, analize i izvještaje neophodne za upravljanje vašim poslovanjem i donošenje ključnih odluka. Kroz preddefinisane izvještaje pružalaca računovodstvenih usluga, možete neprestano pratiti rast i razvoj vaše kompanije.

Pružanje računovodstvenih usluga klijentima znači zajedničko raditi na postizanju zajedničkih ciljeva i uspjeha. To je osnovna filozofija našeg modernog računovodstvenog servisa.

Naš Računovodstveni Servis Nove Generacije

Za svoje klijente pružamo širok spektar računovodstvenih usluga i obezbjeđujemo potpunu kontrolu nad njihovim zakonskim obavezama i odgovornostima. Želimo da naši klijenti budu bezbrižni i uvjere se da ćemo se prema njihovoj kompaniji odnositi sa najvećom pažnjom. Naš tim ima bogato iskustvo u pružanju računovodstvenih usluga različitim kompanijama, bilo da su one mikrofirme ili multinacionalne kompanije. Spajajući znanje, iskustvo i računovodstvene alate, stvaramo poslovnu funkciju koja omogućava klijentima uvid u poslovanje, kontrolu nad procesima i punu usaglašenost sa računovodstvenim i poreskim zakonima i propisima.

Naša misija je da kroz kvalitetne računovodstvene usluge pružimo osnovu za uspješno poslovanje naših klijenata, podržavajući njihov rast i razvoj, obezbeđujući ugled i dugoročni uspjeh. Težimo uslugama, idejama i proizvodima koji olakšavaju i unapređuju poslovanje kompanija.

Ono što nas izdvaja je visoko kvalifikovan kadar, sa velikim brojem stručnjaka koji neprestano unapređuju svoje znanje. Svaki klijent ima svog ličnog računovođu koji pruža blagovremenu, pouzdanu i profesionalnu podršku u oblasti računovodstva.

Prisutnost u 14 Evropskih Zemalja

Sa najvećom i najrazvijenijom mrežom poslovnih jedinica, pokrivamo 14 evropskih zemalja, uključujući područje cele bivše Jugoslavije. Ukoliko vaša kompanija ima poslovne jedinice u inostranstvu, nema potrebe da tražite pomoć daleko. Putem naše partnerske mreže i visokokvalitetnih računovodstvenih servisa prilagođenih lokalnim zakonima, pružamo podršku poslovanju u svih 14 zemalja.

Svaki problem ima svoje rešenje, i naši računovođe nikada ne koriste “Ne” kao odgovor. Sa pozitivnim i praktičnim pristupom, rešavaju sve izazove i nikada ne zaboravljaju da je klijent uvek na prvom mestu. Naš odnos prema svakom klijentu je onakav kakav bismo želeli da drugi imaju prema nama.